Organización

SECRETARÍA XERAL

Antón Gómez-Reino Varela

CONSELLO CIDADÁ

Isabel Faraldo Calvo

Secretaría de Círculos e co-voceira do Consello de Coordinación

Verónica Hermida Longa

Secretaría de Feminismos e co-voceira do Consello de Coordinación

Borja San Ramón Tizon

Adxunto á Secretaría Xeral

Julia Torregrosa Señudo

Secretaría de educación

Marcos Cal Ogando

Secretaría de Acción Institucional e Participación Social

Luca Chao Pérez

Secretaría de Municipalismos

Maria José Rodríguez Rosales

Secretaría de Dependencia e Discapacidade

Francisco de Asis Pardo Senín

Secretaría de Análisis

Cristina Laya Miguélez

Secretaría de Xustiza Social

Jose Manuel Pérez Afonso

Secretaría de Formación e Área Interna

Oscar González Álvarez

Secretaría de Comunicación

Ramón Ruymán Núñez Infante

Secretaría Construír Galicia

Xermán Tobío Padín

Responsable de Coordinación, protección de datos e comisión de finanzas

Victoria Álvarez Docabo

Marlene Pérez Sánchez

Andrea Obenza Pérez

Paloma Manzano González

Sigrid Campo Regueiro

Paula Santiago Fernández

Sandra Armesto Baztan

Lilmared Lourdes Escobar Castillo

Genma Otero Uhia

Mª Antonia Trillo Blanco

David Domenech Labandeira

Faustino Rodriguez Gesto