Composición das comisións da XIII lexislatura

O noso compañeiro e Secretario Xeral de Podemos Galicia Antón Gomez-Reino comeza o traballo da presente lexislatura nas seguintes comisións:

Portavoz da Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Portavoz da Comisión Mixta para la Unión Europea

Vocal da Comisión de Transición Ecológica

Adscrito a Comisión de Asuntos Exteriores

Adscrito da Comisión de Fomento

Adscrito a Comisión de Política Territorial y Función Pública

Vicepresidente Segundo da Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Miembro Titular da Delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol